top-img3.jpg

Правила

ПРАВИЛАТА ВЪВ ФЕХТОВКАТА РЕГЛАМЕНТИРАТ НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА И БОЕВЕТЕ В ТЯХ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПОВЕДЕНИЕТО НА ФЕХТОВАЧИТЕ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОТО ПРАКТИКУВАНЕ НА СПОРТА ФЕХТОВКА

 ВИДОВЕ СПОРТНИ ОРЪЖИЯ ЗА ФЕХТОВКА И ПОРАЖАЕМА ПОВЪРХНОСТ (МИШЕНА) 

ШПАГА


Технически характеристики:

Шпагата се състои от: клинок с дължина 90 см., връх с бутон (за отчитане на тушовете), дръжка (права или тип пистолетна), букса и гард (предпазната част за дланта). Шпагата тежи 750 г.

Тя е т.нар. мушкащо оръжие. Поражаемата повърхност при шпагата е цялото тяло на фехтовача (Фиг. 1). При шпагата се присъжда туш за този състезател, който пръв мушне другия. В случай, че и двамата състезатели си нанесат едновременно туш (с разлика във времето по-малка от 0,05 s), точка се присъжда и за двамата.


                                              

                                                                              Фиг. 1.

                                                                            

                                                                             РАПИРАТехнически характеристики:

Рапирата се състои от: клинок с дължина 90 см., връх с бутон (обезопасен), дръжка и предпазна част за дланта т.н. гард, букса (контакт) за включване на личен кабел. Рапирата тежи 550 г.

Тя също е мушкащо оръжие. Поражаемата повърхност при рапирата е само трупа (Фиг. 2). Особеност на това оръжие, както и на сабята е, че има условност при присъждането на тушовете. При едновременно мушкане, точка се присъжда за този състезател, който първи е започнал атаката или, който последен е взел защита. В случай, че и двамата състезатели са започнали едновременно атака, точка не се присъжда, т.е. когато един състезател е атакуван от своя противник, в общия случай той трябва да се защити (да отбие оръжието на противника със своето), за да получи правото да нанесе туш и точката да бъде присъдена за него. В повечето световни фехтовални школи има практика всички начинаещи състезатели да започват тренировките по фехтовка с рапира, след което се профилират и на сабя и шпага.   

                                                
 
                                                                               Фиг. 2

  

                                                               САБЯ


Технически характеристики:

Сабята се състои от: клинок с дъльина 90 см., гард с форма на полукръг, извит към ръката, букса за личен кабел. Сабята е най-лекото от трите вида спортни оръжия.

Тя е мушкащо и сечащо оръжие, т.е. туш може да се нанесе както с мушкане, така и с всяка една част от клинока. Поражаемата повърхност е от кръста нагоре (Фиг. 3) Присъждането на тушовете става, както при рапирата (има условност).

                                                        

                  Фиг. 3

* В рапирата и шпагата тушовете се нанасят с върха, докато при сабята има и сечащи удари, със страничната част на оръжието. Оръжията са обезопасени на върха и не са тежки. Могат да се управляват лесно с една ръка.


 НАЧИН НА ОТЧИТАНЕ НА ТУШОВЕТЕ В СПОРТНАТА ФЕХТОВКА 

Фехтовачите се свързват посредством личен кабел за специални ролкови механизми или wireless системи (препратка към линк), които се свързват с апарат за отчитане на точките (тушовете).
Апаратът има две цветни лампи (червена и зелена) и две бели лампи. Цветните отчитат тушовете, които са попаднали точно в поражаемата повърхност, а белите - тези нанесени извън нея.
Контактът на върха на оръжието с противниковата повърхност се отчита освен чрез зрителен (лампи) и чрез звуков сигнал.


 НАЧИН НА ПРОТИЧАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО ФЕХТОВКА 

Първи кръг: Състезателите се разделят в групи от по 5, 6 или 7 човека И играят всеки срещу всеки в съответната група до 5 туша. Всеки бой има времетраене до 3 мин.

Втори кръг или т.нар. директна елиминация:
В този кръг всеки състезател играе до нанасянето на 15 туша с определен (според падреждането от първи кръг) противник. Времето на един бой в директната елиминация е 9 мин. (3 части по 3 мин. с две почивки по 1 мин. за рапира и шпага и с една почивка след нанасянето на 8-мия туш при сабята).
Победителят от всеки бой продължава напред, загубилият - отпада от състезанието. Така се играят боеве за класиране в 16-ца, 8-ца и т.н за първо и второ място.


 САНКЦИИ ПРИ НАРУШЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ 

Според международния правилник за провеждане на състезанията по фехтовка, всеки състезател, който извършва нарушение по време на боя и цялото състезание получава съответните санкции според тежестта на нарушението, което е направил.

Жълт картон: предупреждение за нарушение
Червен: наказателен туш при второ нарушение или при нарушение, което изисква наказание без предупреждение
Черен: дисквалификация от състезанието

 САНКЦИИ ПРИ НАРУШЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ПУБЛИКАТА 

Жълт картон: предупреждение за нарушение
Черен картон: напускане на залата и състезанието от провинилите се фенове


 БЕЗОПАСНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАНИМАНИЯТА С ФЕХТОВКА 

За безопасността във фехтовката носят отговорност всички: фехтовачите, зрителите, родителите, треньорите , организаторите и администраторите.

- колкото по-въвлечен си в този спорт все повече си длъжен да знаеш за това
- колкото по-голяма отговорност имаш, толкова повече си длъжен да знаеш
- колкото повече знаеш, толкова повече си длъжен и трябва да знаеш, че имаш много голяма отговорност

Фехтовката и рисковете в нея

Фехтовката е безопасен и относително безболезнен спорт, когато се практикува безопасно. Тренирайки безразсъдно това води до сериозни наранявания и травми.

В следващите редове ще ви представим как да намалите нежеланите рискове за себе си и за околните, как да бъдете отговорни във фехтовалната среда (зала, състезания и други).

Повечето травми и наранявания се получават, когато тялото се използва по начин, който не е присъщ на неговите естествени движения. Това означава, че фехтовачите трябва да са сигурни, че са се разгрели добре и треньорите трябва да запознават състезателите с важността на разгряването в тяхната тренировка по фехтовка. Неприятностите, които могат да възникнат при липсата на достатъчна и адекватна разгрявка могат да се избегнат чрез подход на треньорите , който учи състезателите на тези задължителни правила.

Знаем, че фехтовката не е спорт като всеки друг. В него има и битка (дуел) между двама противници. Поради тази причина много често състезателите се опитват да достигнат и да нанесат туш на своите противници с метално спортно оръжие (рапира, сабя или шпага). Когато оръжието се използва правилно, оръжията не са опасни и не могат да наранят опонента, ако той носи съответните предпазващи елементи от екипировката си. Местата, които не са обезопасени са невъоръжената ръка и главата (където няма маска). В случай на обръщане на фехтовача и опасност да бъде нанесен удар в тази част, схватката веднага трябва да се прекрати. Когато един състезател удари друг с оръжие в ръка (т.нар. груба игра), двамата състрезатели трябва да се наблюдават, да се предупредят и да се информират за опасностите и правилата за безопасност.

Мислите, че няма опасност от нараняване, когато няма контакт с оръжията и когато опитен фехтовач демонстрира дадена техника на друг фехтовач без да носи маска, но помислете за това:

- един от фехтовачите прави грешка и се препъва или неочаквано действие, което води до инцидент
- някой друг, фехтоващ се в залата се сблъсква с този фехтовач
- треньорът или някой друг вижда двама фехтовачи, които се фехтоват без предпазни маски в ъгъла и извиква да спрат. Това притеснява всичкитрене когато фехтовачите са облечени безопасно единствен проблем може да възникне при счупване на оръжието. Лошата новина е, че оръжията се чупят рано или късно. Когато оръжието се счупи, то става остро и много опасно. Дори тогава обаче, екипировката, която се изисква да носят фехтовачите по време на тренировка и състезание е сигурна срещу сериозни наранявания, но само когато фехтовачите я носят!

Друга опасност има за хората, които са в залата, но не се фехтоват и съответно не носят предпазни костюми и маски. Те не внимават за опасностите в залата и могат случайно да пострадат.

Накратко, нараняванията във фехтовката могат да бъдат много сериозни, НО:
- те могат да бъдат минимизирани ефективно и фехтовката да е много безопасен за практикуване спорт
- безопасността зависи от всички, които са включени: треньори, състезатели, зрители, организатори

Три правила за безопасност на фехтовачите:

1. Дръж върха си надолу (през цялото време)!
Означава, когато не се фехтоваш си отговорен твоето оръжие да не нарани някой около теб. Може да оставиш оръжието си настрана, но не винаги е задължително. Когато го оставяш трябва да внимаваш някой да не скочи върху него. При всяка друга позиция има риск някой да се натъкне на върха и да се нарани или пък при завъртане по невнимание да нараниш някой около теб. Когато не се фехтоваш е препоръчително да стоиш настрана от хората, които тренират с оръжие.

2. Дръж очите си отворени (когато се фехтоваш)!
Това означава да внимаваш не само в упражнението и играта, но да имаш поглед и около себе си. Трябва да умееш да виждаш дали има друга упражняваща се двойка фехтовачи зад гърба ти, дали друг фехтовач не минава напряко по пътеката зад твоя противник (ако не си фехтовач, трябва да избягваш да правиш подобни неща), дали маската на твоя противник не се е надигнала или е хлабава или пък е обърнал гръб към теб – тогава трябва незабавно да спреш; дали твоят противник не е близо до стената, до друг фехтовач или до опасност от подхлъзване или спъване – тогава незабавно спри.
Ти трябва да чуваш: някой, който казва „стоп” на схватката
Трябва да усещаш: дали мушкаш много силно, дали оръжието ти се е счупило и трябва да спреш веднага. Това правило означава, че ако видиш някой друг в залата да се фехтова непредпазливо трябва да предприемеш мерки за неговата безопасност.

3. Използвай задължително съответната екипировка!
Това означава да използваш оръжие, което е годно за тренировка, маска, която не е с разшит подбранник или по-широки дупки или която не се залепва отзад; костюм, който няма дупки, в които върха на противника може да попадне; ръкавица; панталонки – не трябва да гледаш какво правят другите или колко е топло, за да облечеш панталоните си за фехтовка, те предпазват от сериозни наранявания; пластмасови протектори (кори); пластрон – използването на пластрон е задължително, тъй като голяма част от тялото е предпазена, но съществува много малка вероятност при сблъсък или по-силен удар върхът да премине през подмишничната ямка и да нанесе непоправим инцидент, затова носенето на пластрон е задължително.

By Istvan Lukovich
Fencing the modern international stile
New York, 1998

© СПОРТЕН КЛУБ ПО ФЕХТОВКА ЕСКАЛИБУР | Web Design by KABOX | Powered by Visia website builder